آخرین خبرها

شماره 795 عصرارتباط اصفهان منتشر شد

در این شماره میخوانید

استقرار دولت الکترونیک تا پایان سال در اصفهان

همگرایی و همفکری عامل موفقیت در حوزه فناوری اطلاعات استان اصفهان

دولت الکترونیک نیازمند توجه

فعالیتهای چهارمین هیات مدیره اتحادیه رایانه و فناوری اطلاعات اصفهان در یک نگاه

نگرش امنیتی در برج های اطلاعاتی

 

درباره‌ی آی تی اصفهان

از آنجا که بستر فن آوری اطلاعات و ارتباطات زیر بنای حرکت و رشد کلیه علوم و حرف در عصر حاضر بوده و امروزه از اهمیت خاص در حوزه ی بانکی / صنعتی / شغلی / دانشگاهی / پزشکی / پژوهشی/ امنیتی / ارتباطی / . . . برخوردار است.این سایت سعی بر آن دارد تا تازه های اخبار این حوزه تخصصی را به استحضار علاقمندان و مرتبطین به این حرفه برساند.

جوابی بنویسید