آخرین خبرها

اعمال فشار برای سانسور: بجای پاک کردن مساله،صورت مساله را حل کنید

 

هفته نامه عصرارتباط با 14 سال سابقه، یک نشریه مستقل خبری و تحلیلی است که جهت روشن ساختن افکارعمومی وبالابردن سطح معلومات و اطلاع رسانی در حوزه ی فناوری اطلاعات است که از سال 1389 فعالیت خود را در استان اصفهان شروع کرد و با توجه به رسالت مطبوعاتی خود موضوعات و مشکلات این حوزه را مورد نقد و بررسی قرار میدهد.
با توجه به مستقل بودن این سرپرستی هیچ مقام دولتی یا غیر دولتی حق ندارد در صدد اعمال فشار برای انتشار مطلبی یا سانسور آن برآید .لازم به ذکر است هفته نامه عصرارتباط در چهارچوب قانون جمهوری اسلامی ایران و رعایت قانون مطبوعات مشغول به فعالیت و به آرمانهای انقلاب اسلامی پایبند است و در صورت لزوم جهت حفظ این روند همواره با دستگاههای ذیربط مشورت کرده و تعامل داشته است.
نکته ای که لازم است بعضی از مسئولین به آن توجه کنند این است که خبرنگاران بنا بر رسالت و وظیفه ی ذاتی خود اقدام به اطلاع رسانی و تحلیل در موضوعات کاری خود میکنند و اگر نیک بنگرند در میابند که خبرنگاران نه تنها در نقطه مقابل آنها نیستند بلکه در کنار آنها هستند.اگر مشکل یا انتقادی مطرح میشود قطعا هدف برطرف نمودن مشکلات است و چنانچه پاسخ منطقی در خصوص انتقادات دارید بجای متوسل شدن به فشارها در مرحله ی اول پاسخ انتقادات را به شیوه ای مطلوب ارایه دهید و در مرحله ی بعدی اگر شمای مسئول توانایی حل مشکلات را ندارید بهتر است بجای رفتار غیرحرفه ای با صندلی خود وداع کنید!
حال پیشنهاد می دهم فصل سوم قانون مطبوعات را مطالعه نمایید.
ماده ۳. مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین رابا رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
ماده ۴. هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
ماده ۵. کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.
تبصره ۱ ـ متخلف از مواد(۴) و (۵) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال ودر صورت تکرار به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ ـ مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است . درصورت تخلف، دادگاه می تواند نشریه متخلف را موقتا تادوماه توقیف و پرونده راخارج از نوبت رسیدگی نماید.

درباره‌ی آی تی اصفهان

از آنجا که بستر فن آوری اطلاعات و ارتباطات زیر بنای حرکت و رشد کلیه علوم و حرف در عصر حاضر بوده و امروزه از اهمیت خاص در حوزه ی بانکی / صنعتی / شغلی / دانشگاهی / پزشکی / پژوهشی/ امنیتی / ارتباطی / . . . برخوردار است.این سایت سعی بر آن دارد تا تازه های اخبار این حوزه تخصصی را به استحضار علاقمندان و مرتبطین به این حرفه برساند.

جوابی بنویسید